Baner
Baner
separator

Politika kvality

Manažment spoločnosti Delta Electronics (Slovakia), s.r.o. zameriavajúcej sa na predaj, výrobu, zákaznícky servis a opravy elektrotechnických produktov vyhlasuje a zároveň sa zaväzuje k tejto politike kvality:

Naším záujmom je:
  • - zvyšovať spokojnosť zákazníka dôsledným plnením jeho požiadaviek. Prekračovať zákaznícke
  •   očakávania v oblasti kvality produktov, manažmentu procesov a výkonu servisu je pre nás výzvou.
  • - vhodným výberom našich zamestnancov a ich pravidelným vzdelávaním zabezpečovať primeranú
  •   úroveň vedomostí pre výkon jednotlivých funkcií a činností.
  • - budovať úzku a dlhodobú spoluprácu s našimi kľúčovými dodávateľmi vstupných materiálov a služieb.
  • - zvyšovať efektívnosť spoločnosti formou monitorovania ukazovateľov (KPI). Trendy vývoja KPI
  •   a súčasne požiadavky našich zákazníkov tvoria základ pre definovanie strategických cieľov.
  • - zabezpečovať zdroje pre trvalý rozvoj procesne riadeného IMS, ako aj pre dodržiavanie všetkých
  •   súvisiacich zákonov, legislatívy a iných požiadaviek.

Zaväzujeme sa:

  • - plniť všetky aplikovateľné požiadavky a udržiavať efektívnosť systému manažérstva kvality (SMK).
Bottom

Mapa 
Bottom