Baner
Baner
separator

Politika kvality

Manažment spoločnosti Delta Electronics (Slovakia), s.r.o. zameriavajúcej sa na návrh a výrobu elektrotechnických produktov, elektrických motorov a meradiel vyhlasuje a zároveň sa zaväzuje k tejto politike kvality:

Naším záujmom je:
 • - zvyšovať spokojnosť zákazníka dôsledným plnením jeho
 •   požiadaviek. Prekračovať zákaznícke očakávania v oblasti kvality
 •   produktov, manažmentu procesov a výkonu servisu je pre nás výzvou.
 • - vhodným výberom našich zamestnancov a ich pravidelným vzdelávaním zabezpečovať primeranú
 •   úroveň vedomostí pre výkon jednotlivých funkcií a činností.
 • - budovať úzku a dlhodobú spoluprácu s našimi kľúčovými dodávateľmi vstupných materiálov a služieb.
 • - zvyšovať efektívnosť spoločnosti formou monitorovania ukazovateľov (KPI). Trendy vývoja KPI
 •   a súčasne požiadavky našich zákazníkov tvoria základ pre definovanie strategických cieľov.
 • - zabezpečovať zdroje pre trvalý rozvoj procesne riadeného IMS, ako aj pre dodržiavanie všetkých
 •   súvisiacich zákonov, legislatívy a iných požiadaviek.
 • - zhoda vyrábaných meradiel so zákonnými požiadavkami a certifikátom EU skúšky typu.

Zaväzujeme sa:

 • - plniť všetky aplikovateľné požiadavky a udržiavať efektívnosť systému manažérstva kvality (SMK).
Bottom

Mapa 
Bottom