Baner
Baner
separator

Kariéra

DELTA ELECTRONICS SLOVAKIA

Naše dlhoročné skúsenosti a kvalitné zázemie predstavujú veľký potenciál rozvoja do budúcnosti. Ako jedna z najväčších výrobných spoločností v regióne vidíme priestor na rozširovanie súčasných výrobných kapacít s víziou zavádzania nových výrobných liniek pre nové produkty. S postupným rozširovaním našich aktivít rastú požiadavky na pracovnú silu. Neustále sa snažíme posilňovať pozíciu strategického zamestnávateľa v regióne. V súčasnosti u nás pracuje takmer 900 zamestnancov, čo v porovnaní so stavom ku koncu minulého roka predstavuje nárast o 198 ľudí, pričom momentálne je priemerný mesačný nárast počtu novoprijatých ľudí 24 a priemerný vek zamestnanca 34,5.

Sme presvedčení, že spoločnosť našej veľkosti s medzinárodným pôsobením je výbornou štartovacou úrovňou najmä pre absolventov stredných a vysokých škôl, ktorí môžu postupne rozvíjať svoje teoretické vedomosti v praktických skúsenostiach. Našou snahou je vytváranie kvalitného prostredia pre rozvoj kariérneho rastu a jeho neustále zlepšovanie. Veríme, že v blízkej budúcnosti nájde u nás svoje uplatnenie množstvo mladých ľudí, ktorí hľadajú perspektívneho a silného zamestnávateľa a nový priestor pre svoje budúce smerovanie.

Bottom

Mapa 
Bottom