Baner
Baner
separator

Politika BOZP

Manažment spoločnosti Delta Electronics (Slovakia), s.r.o. zameriavajúcej sa na návrh a výrobu elektrotechnických produktov, elektrických motorov a meradiel vyhlasuje a zároveň sa zaväzuje k tejto politike BOZP:

 • - Chceme eliminovať vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a poškodzovanie
 •   zdravia našich zamestnancov zvyšovaním prevencie
 • - Na základe hodnotenia rizík a príležitostí optimalizujeme bezpečné pracovné postupy, bezpečnosť
 •   technických zariadení a monitorujeme hygienu pracovného prostredia výrobných, odpočinkových a
 •   stravovacích priestorov vrátane sanitácie
 • - Chceme dosahovať splnenie stanovených cieľov a na ten účel určovať potrebné zdroje
 • - Plníme záväzky, ktoré vyplývajú z právnych a ďalších požiadaviek, zvyšujeme a trvalo zlepšujeme
 •   úroveň systému manažérstva BOZP
 • - Zvyšujeme povedomie o možných bezpečnostných rizikách v súvislosti s našimi výrobkami a
 •   o zlepšovacích aktivitách smerujúcich k eliminácii nebezpečenstva, fyzicky náročnej práce a
 •   znižovaniu rizík a následnej havarijnej pripravenosti
 • - Pravidelnými stretnutiami zástupcov zamestnancov pre BOZP poskytujeme rámec na konzultácie a 
 •   spoluúčasť pracovníkov
Bottom

Mapa 
Bottom