Baner
Baner
separator

Politika BOZP

Manažment spoločnosti Delta Electronics (Slovakia), s.r.o. zameriavajúcej sa na predaj, výrobu, zákaznícky servis a opravy elektrotechnických produktov vyhlasuje a zároveň sa zaväzuje k tejto politike BOZP:

  • - Chceme eliminovať vznik pracovných úrazov a poškodzovanie zdravia našich
  •   zamestnancov zvyšovaním prevencie. Na základe hodnotenia rizík a príležitostí optimalizujeme
  •   bezpečné pracovné postupy, technické zariadenia a pracovné prostredie.
  • - Chceme dosahovať splnenie stanovených cieľov a na ten účel určovať potrebné zdroje
  • - Plníme záväzky, ktoré vyplývajú z právnych a ďalších požiadaviek, zvyšujeme a trvalo zlepšujeme
  •   úroveň systému manažérstva BOZP
  • - Zvyšujeme povedomie o možných bezpečnostných rizikách v súvislosti s našimi výrobkami a 
  •   o zlepšovacích aktivitách smerujúcich k eliminácii nebezpečenstva a znižovaniu rizík
  • - Pravidelnými stretnutiami zástupcov zamestnancov pre BOZP poskytujeme rámec na konzultácie a 
  •   spoluúčasť pracovníkov
Bottom

Mapa 
Bottom